Regulamin promocji „Miloo Home rozdaje prezenty” w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym www.miloohome.pl:


ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja „Miloo Home rozdaje prezenty” w miloohome.pl.

2. Promocja obowiązuje przy zakupach za min. 1500zł, Klient otrzymuje wtedy prawo wyboru prezentu o wartości ok. 300zł z dostępnej listy prezentowej.

3. W przypadku zakupów on-line wybór prezentu możliwy jest na poziomie koszyka zakupowego i finalizacji zamówienia.

4. Promocja obowiązuje w dniach 14-24.12.2022r. w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Miloo Home lub do wyczerpania zapasów.

5. W przypadku zwrotu zamówienia Klient zobowiązany jest do zwrotu całości zamówienia łącznie z otrzymanym prezentem.


POZOSTAŁE ZASADY

1. Promocja nie łączy się z innymi, promocja nie obejmuje produktów marek obcych widocznych na stronie miloohome.pl.

2. Prezentu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
4. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.


PRZETWARZANIE DANYCH

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie.