Poszukujemy partnerów B2B dla MILOO HOME


MILOO zapewnia swoim partnerom bogaty wybór mebli, oświetlenia i dodatków premium, tworząc kompleksową ofertę rozwiązań indoor & outdoor, a atrakcyjny design oraz wysokiej jakości materiały, doskonale sprawdzą się w przestrzeniach prywatnych i komercyjnych.

Oferujemy produkty zarówno pod projekt i indywidualne zamówienie, jak i duży wybór wyrobów gotowych do szybkiej wysyłki, dostępnych z własnego magazynu centralnego w Polsce.


Wspieramy naszych partnerów na każdym etapie procesu sprzedaży


MILOO B2B to doświadczony zespół koordynatorów oraz opiekunów projektów komercyjnych, gotowy do przeszkolenia i wsparcia Państwa handlowców na każdym etapie ich projektów, od pomocy w opracowaniu specyfikacji i wycen, poprzez aktywny udział w rozmowach z klientami na wspólnych działaniach handlowo-marketingowych kończąc.

W celu poznania szczegółów naszego programu współpracy z partnerami B2B i uzyskania dostępu do materiałów MILOO prosimy o kontakt pod adresem b2b@miloohome.plAdministratorem Państwa danych osobowych jest Home Invest International S.A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP: 525 26 54 376. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@miloohome.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”. Państwa dane będziemy przetwarzali w następujących celach: a) realizacji umowy polegającej na dostarczeniu newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, do czasu złożenia sprzeciwu; b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Home Invest International S.A. polegającego na pozyskiwaniu nowych klientów i zachęcaniu zakupu produktów i usług Home Invest International S.A. do czasu złożenia sprzeciwu; W związku z wskazanymi celami przetwarzania danych, odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora np. dostawcy usług IT, agencji marketingowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wykonania umowy, mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych do innych administratorów. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Home Invest International S.A. w ramach zawieranych z Państwem umów. Dane Klienta związane z realizacją usługi Usługodawca przechowywać będzie przez okres realizacji usług oraz 6 miesiące po otrzymaniu od Klienta prośby o zaprzestanie akcji marketingowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny niektórych informacji, w szczególności do prognozy osobistych preferencji, zainteresowań oraz udzielania dodatkowych rabatów na poszczególne produkty.

To Top